Yeniliklerden haberdar olun!

Anasayfa > Ürün ve Hizmetlerimiz >
 
Bilgi Hizmetleri
  Mevcut Müşteri Analizi
  Rekabet Analizi
  Yeni Müşteri Araştırması
  İhracat Pazar Araştırması
  İhracat Stratejik Planlaması
Yönetim Check-Up Uygulaması
  BASEL II’ ye Hazır mısınız?
  İş Stratejisi Check-up
  Pazarlama Check-up
  Pazarlık Gücü Check-up
İstenen Miktar
İstenen Kalite
İstenen Zaman
İstenen Maliyet
  Kaynak Kullanımı Check-up
  Check-Up’ları Nasıl Satın Alırım?
Yönetim Danışmanlığı
  Strateji Geliştirme
  Pazarlama Kapasite Geliştirme
  Satış Performans Geliştirme
  Yeniden Yapılanma
  Mevcut Müşteri Verimini Artırma
Eğitim Hizmetleri
  Kuruma Özel Eğitimler
  ARTI KAR Sertifika Programı
  İş Tanımı ve Strateji Atölyesi
  AYNADAKİ BİZ Atölyeleri
  Eğitim Takvimi
İstenen Kalite
 

Ürün/hizmet kalitesi çok boyutlu bir kavramdır. Öncelikle, eğer ürünlerinizde tasarım süreci varsa, genellikle teknik özellikler, ulusal ve/veya uluslararası standartlar, çizimler, vb. gibi “tasarımların kalitesi” gelmektedir.

Ardından, üretim süreçlerinin kaliteye uygunluk düzeyi gelir.

Bir sonraki adım, ürünün müşteri memnuniyetini sağlama düzeyiyle ilgili olan “pazarlanabilir kalite”yi sağlayabilmektir. Kalite kavramı, “kalitenin korunması”nı da içine alır. Bu, işletmenizin malzemeler, makineler, para, arazi, enerji ve çalışanlar vb. gibi kaynaklarının optimum kullanımı demektir.

Kalite ürünün/hizmetin istenildiği yerde bulunabilme özelliğini de kapsar. Bu nedenle dağıtım da kalitenin bir unsurudur.

İstenen Kalite Teşhisi'ne firmanızla ilgili vereceğiniz yanıtlar, kalite konusundaki pazarlık gücünün firmanızda mı, müşterilerinizde mi olduğuna dair bir fikir verecek ve yol gösterecektir.
 
ExtremedyaCopyright © 2009 Karum Danışmanlık ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.