Yeniliklerden haberdar olun!

Anasayfa > Ürün ve Hizmetlerimiz
 
Bilgi Hizmetleri
  Mevcut Müşteri Analizi
  Rekabet Analizi
  Yeni Müşteri Araştırması
  İhracat Pazar Araştırması
  İhracat Stratejik Planlaması
Yönetim Check-Up Uygulaması
  BASEL II’ ye Hazır mısınız?
  İş Stratejisi Check-up
  Pazarlama Check-up
  Pazarlık Gücü Check-up
  Kaynak Kullanımı Check-up
  Check-Up’ları Nasıl Satın Alırım?
Yönetim Danışmanlığı
  Strateji Geliştirme
  Pazarlama Kapasite Geliştirme
  Satış Performans Geliştirme
  Yeniden Yapılanma
  Mevcut Müşteri Verimini Artırma
Eğitim Hizmetleri
  Kuruma Özel Eğitimler
  ARTI KAR Sertifika Programı
  İş Tanımı ve Strateji Atölyesi
  AYNADAKİ BİZ Atölyeleri
  Eğitim Takvimi
Eğitim Hizmetleri
 

"Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve yeteneğidir."

Andrew Carnegie"Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir."

Mark TwainEĞİTİM HİZMET SÜRECİMİZANALİZ VE UYARLAMA ÇALIŞMASI
Eğitim programının uygulanmasından önce çeşitli düzeylerde çalışanlarla yapılacak bireysel görüşmeler yoluyla kurumla ilgili detaylı bilgiler alınması ve yaşanan sorunların tarafsız olarak belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu aşamada kurumun stratejisi, hedefleri, organizasyon yapısı ve insan kaynakları profili değerlendirilerek, konuya uygun anketler uygulanır. Böylece eğitim programının firmanın ihtiyaçlarına göre uyarlanması sağlanır.


EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI
Eğitimler, katılımcılarda öncelikle "Müşteri Odaklı Olmak" ve "Müşteri Yakınlığı" kavramlarını, teorik ve ağırlıklı olarak pratik uygulamalarla geliştirmek ve böylece kurumun rekabet gücünü artırmak üzere interaktif bir yöntemle gerçekleştirilir. Ayrıca, eğitimler sırasında katılımcıların kendilerini ve davranış biçimlerini tanımalarını sağlayacak çeşitli envanter ve testler de uygulanır ve konuya ilişkin oyun ve paylaşımlarla yaşantılı öğrenme metoduyla eğitim programlarından maksimum etkinlik sağlanır.


EĞİTİM SONRASI DESTEK VE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Eğitim programlarının tamamlanmasından bir ay sonra program boyunca kazanılan deneyimlerin iş ortamına ne derece aktarıldığının belirlenmesi amacıyla kurumun isteği üzerine bir izleme çalışması yapılır.
Bu izleme çalışması sırasında programın bitimini takiben 1 ay süreyle e-Danışmanlık hizmeti verilerek, eğitim sırasında verilen becerilerin pekiştirilmesi sağlanır.
Eğitim sonrası destek ve etkinlik ölçümü çalışmalarının sonuçları kuruma raporlanır.
 
ExtremedyaCopyright © 2009 Karum Danışmanlık ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.