Yeniliklerden haberdar olun!

Anasayfa > Ürün ve Hizmetlerimiz
 
Bilgi Hizmetleri
  Mevcut Müşteri Analizi
  Rekabet Analizi
  Yeni Müşteri Araştırması
  İhracat Pazar Araştırması
  İhracat Stratejik Planlaması
Yönetim Check-Up Uygulaması
  BASEL II’ ye Hazır mısınız?
  İş Stratejisi Check-up
  Pazarlama Check-up
  Pazarlık Gücü Check-up
  Kaynak Kullanımı Check-up
  Check-Up’ları Nasıl Satın Alırım?
Yönetim Danışmanlığı
  Strateji Geliştirme
  Pazarlama Kapasite Geliştirme
  Satış Performans Geliştirme
  Yeniden Yapılanma
  Mevcut Müşteri Verimini Artırma
Eğitim Hizmetleri
  Kuruma Özel Eğitimler
  ARTI KAR Sertifika Programı
  İş Tanımı ve Strateji Atölyesi
  AYNADAKİ BİZ Atölyeleri
  Eğitim Takvimi
Bilgi Hizmetleri
 

“Dünya artık emek-yoğun, malzeme-yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.”

Peter Drucker


“Sadece çok çalışma, iyi niyet ve çaba ile değişim gerçekleştirilemez. Transformasyon için bilgiye sahip olma, öğrenme ve uygulama gereklidir.”

W. Edwards Deming


“Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve yeteneğidir.”

Andrew Carnegie


Karum Danışmanlık, yıllardır ürün ve hizmetlerini tasarlarken, bilgi’ nin gerçek güç olduğu inancıyla hareket etmektedir.

Doğru zamanda doğru bilgileri elde edebilme kapasiteniz mevcut müşterilerinizin karlılığını artırmanızda, yeni pazarlara girerken, yeni müşteriler edinirken hedeflerinize ulaşmanızda oldukça hayati bir öneme sahiptir. Buna karşın gerek üretim gerekse de pazarlamayla ilgili işlerimizi yaparken ihtiyacımız olan bilgi kaynağını doğru tanımlamak konusu genellikle ihmal edilen bir konudur. İşlere bir an önce girişmek ve sonuç almak heyecanı, gerçekten çoğu zaman gerekli bir çok bilgiye sahip olmadan işe girişmemize neden olur. Bir çok işletmede farklı bölümlerde üretilen bilgilerin diğer birimlerle paylaşılamadığı, böylece aynı veya benzer bilgilerin pek çok yerde tekrar tekrar üretilmeye çalışıldığı sıkça rastladığımız bir durumdur. Bu durum işletmelerimizde çok ciddi bir kaynak israfına yol açmakta, karlılık ve rekabet güçlerini azaltmaktadır.

Karum Danışmanlık olarak, şirketinizi yönetirken ihtiyacınız olan en kritik bilgi kaynaklarını ele alırken, Pazar ve Müşteri”yle ilgili olan bilgi ihtiyacınıza odaklanmaya karar verdik. Bilgi Hizmetlerimizi de bu alanda oluşturduk.
 
ExtremedyaCopyright © 2009 Karum Danışmanlık ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.